Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2332022432 ή 2332022349

E-mail: 1dimnaou@sch.gr

Ιστοσελίδα: 1dim-naous.ima.sch.gr

Διεύθυνση: Βενιζέλου 3, 59200 Νάουσα