Φωτογραφίες Σχολείου

 

Αεροφωτογραφία του σχολείου.