ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται μαθητές, γονείς & κηδεμόνες καθημερινά να παρακολουθούν:

  1. Τις εργασίες/μαθήματα που ανεβάζουν οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας στην ηλεκτρονική τάξη: eclass.sch.gr, στην οποία έχουν πρόσβαση με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.).
  2. Τα προσωπικά τους e-mail για τις εργασίες που αποστέλλονται από τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου.
  3. Το e-mail που έχουν αποκτήσει με την εγγραφή τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.). Η πρόσβαση σ’ αυτό γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: webmail.sch.gr/login.php.
  4. Τα προσωπικά τους e-mail αλλά και το e-mail τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μέσω των οποίων θα προσκαλούνται για συμμετοχή τους στη Σύγχρονη Εκπαίδευση (μέσω Webex).