ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών στο Δημοτικό θα πραγματοποιούνται από 1 έως 20 Μαρτίου 2023. Ο ώρες υποβολής των αιτήσεων-δηλώσεων από τους γονείς/κηδεμόνες για εγγραφή των μαθητών είναι: 08:30 – 12:30 καθημερινά. Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού.

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση εγγραφής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τη σχολική μονάδα μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool.

β. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα στην οποία δηλώνονται τα παρακάτω στοιχεία:

1. επώνυμο μαθητή 2. Όνομα μαθητή 3. Όνομα πατέρα 4. Όνομα μητέρας 5. Ημερομηνία γέννησης. Σε περίπτωση που προκύπτει για οποιονδήποτε λόγο αλλαγή στα στοιχεία του μαθητή, πριν ή και μετά την εγγραφή του στο σχολείο, ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώνει ως προς την αλλαγή αυτή τον οικείο Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής. Στη συνέχεια ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τον Διευθυντή του σχολείου σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν.     

γ. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν  τα προβλεπόμενα εμβόλια.

δ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

ε. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

στ. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ: (1) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, (2) ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ, (3) ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 1, (4) ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται μαθητές, γονείς & κηδεμόνες καθημερινά να παρακολουθούν:

  1. Τις εργασίες/μαθήματα που ανεβάζουν οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας στην ηλεκτρονική τάξη: eclass.sch.gr, στην οποία έχουν πρόσβαση με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.).
  2. Τα προσωπικά τους e-mail για τις εργασίες που αποστέλλονται από τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου.
  3. Το e-mail που έχουν αποκτήσει με την εγγραφή τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.). Η πρόσβαση σ’ αυτό γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: webmail.sch.gr/login.php.
  4. Τα προσωπικά τους e-mail αλλά και το e-mail τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μέσω των οποίων θα προσκαλούνται για συμμετοχή τους στη Σύγχρονη Εκπαίδευση (μέσω Webex).